13. 04. 02
Εμφανίσεις: 1895

Τι σημαίνει Σχεδιασμός ιστοσελίδας (web design);

Με τον όρο σχεδιασμός ιστοσελίδας εννοούμε όλες εκείνες τις εργασίες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ενημέρωση των ιστοσελίδων. Επίσης περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική της πληροφορίας, τη δομή ιστοσελίδας, τη διεπαφή που θε βλέπει ο χρήστης, την εργονομία της πλοήγησης, τη διάταξη της ιστοσελίδας, τα χρώματα, τις αντιθέσεις, τις γραμματοσειρές και φυσικά τις εικόνες (φωτογραφίες).

Περισσότερα...
12. 09. 06
Εμφανίσεις: 1831

Τί σημαίνει Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων (Search Engine Optimization);

Με τον όρο Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων (Search Engine Optimization) εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενό της ώστε να είναι φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Στόχος μας είναι η υψηλή κατάταξη του ιστότοπου και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης από χρήστες που ψάχνουν σε αυτές με λέξεις κλειδιά (keywords) τα οποία είναι σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Περισσότερα...